THỐNG KÊ TRUY CẬP

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho người làm việc trong Khu kinh tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế, bao gồm: Cá nhân ký hợp đồng lao động với Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại khu kinh tế hoặc tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại khu tinh tế và thực tế làm việc tại khu kinh tế; cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức tại khu kinh tế và thực tế làm việc tại khu xử lý chất thải độc hại của khu kinh tế...

Theo đó, đối với cá nhân cư trú chỉ có thu nhập chịu thuế tại khu kinh tế, số thuế TNCN tạm nộp được giảm bằng 50% thuế TNCN phải khấu trừ hoặc tạm nộp hàng tháng, quý hoặc từng lần phát sinh; số thuế TNCN được giảm sẽ bằng 50% tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm tính thuế. 

Đối với cá nhân không cư trú, số thuế TNCN được giảm được tính bằng 50% tổng thu nhập chịu thuế tại khu kinh tế nhân với thuế suất thuế TNCN áp dụng cho cá nhân không lưu trú.

Riêng đối với cá nhân kinh doanh tại khu kinh tế trước ngày 01/01/2009, có phát sinh thu nhập từ kinh doanh, đang thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư đến hết ngày 31/12/2008 mà vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế TNCN cho hết thời gian miễn thuế còn lại, sau đó sẽ hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNCN theo hướng dẫn nêu trên.

Thông tư này thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2014.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024.3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

  • Thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Tư vấn đầu tư

  • Sở hữu trí tuệ

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng