THỐNG KÊ TRUY CẬP

Cổ đông công ty có tự mình nộp đơn xin phá sản doanh nghiệp được không?

Câu hỏi:

Tôi là N.T.T cổ đông trong một công ty cổ phần được thành lập năm 2009, do lâm vào tình trạng khó khăn nên công ty của chúng tôi thua lỗ và hiện tại các chủ nợ đã yêu cầu trả nợ nhưng công ty chỉ trả được một phần nhỏ còn lại không có khả năng để trả nữa, để tránh trường hợp thua lỗ thêm nữa tôi muốn nộp đơn xin phá sản doanh nghiệp thì có được không và điều kiện như thế nào? 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Chuyên mục Giải đáp pháp luật của Chúng tôi, câu hỏi của bạn Chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định thì doanh nghiệp chỉ được mở thủ tục phá sản khi lâm vào tình trạng phá sản, tức là: " Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản" (Điều 3 Luật phá sản).

Như vậy công ty của bạn đã lâm vào tình trạng phá sản và có thể mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về việc mở thủ tục phá sản như sau:
Điều 17 Luật phá sản quy định về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần. Theo đó việc nộp đơn có những trường hợp sau đây:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của điều lệ công ty. Chị cần xem lại điều lệ của công ty để thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Nếu điều lệ công ty không quy định thì việc nộp đơn được thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Công ty sẽ phải triệu tập đại hội đồng cổ đông và quyết định việc thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp hay không.

Nếu không thực hiện được hai cách trên thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Như vậy bạn  có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi đáp ứng được những điều kiện đã nêu ở trên. 

Trân trọng.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024.3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

  • Thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Tư vấn đầu tư

  • Sở hữu trí tuệ

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng