THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đăng ký quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính. Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc để được thụ hưởng quyền, nhưng đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan với Cục Bản quyền tác giả – văn học nghệ thuật sẽ mang lại thuận lợi cho người được ghi nhận là tác giả/chủ sở hữu khi có tranh chấp xảy ra.

I. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả gồm:

1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:    

•  Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. (01 mẫu tác phẩm bằng file thiết kế hoặc hình ảnh màu, hoặc in thành cuốn nếu là tác phẩm viết,…);   

•  Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng);  

•  Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;  

•  Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của KTD Law Firm).   

2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):   

•  Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. (01 mẫu tác phẩm bằng file thiết kế hoặc hình ảnh màu, hoặc in thành cuốn nếu là tác phẩm viết,…);  

•  Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập…. (02 bản);    

•  Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty;

•  Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(02 bản sao công chứng );

•  Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của KTD Law Firm).    

II. Dịch vụ của TD Law Firm trong lĩnh vực tư vấn quyền tác giả /quyền liên quan

•  Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả/quyền liên quan;

•  Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;

•  Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả / quyền liên quan;

•  Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả / quyền liên quan;

•  Tư vấn, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả / quyền liên quan;

•  Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan cụ thể như sau:

          (i). Thiết lập hồ sơ đăng ký Quyền tác giả:

          - Lập Tờ khai đăng ký Quyền tác giả.  

          - Lập Hợp đồng chuyển nhượng/Tuyên bố quyền tác giả.  

          (ii). Tiến hành Đăng ký Quyền tác giả:

           - Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.  

           - Theo dõi tiến trình công việc cho đến khi cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả.  

           - Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.  

           - Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền tác giả là 50 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.  

Hãy liên hệ với KTD Law Firm ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn cụ thể!

 

không có nội dung nào.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024.3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

  • Thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Tư vấn đầu tư

  • Sở hữu trí tuệ

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng