THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hợp thức hóa Nhà - Đất

Đôi khi vì chưa hiểu rõ thủ tục pháp lý hoặc hiểu nhưng vì tin tưởng lẫn nhau …. mà giao dịch nhà đất vẫn được xác lập bằng những văn bản viết tay. KTD Law Firm chuyên tư vấn về hợp thức hóa nhà đất, sẽ hướng dẫn bạn hồ sơ, trình tự thủ tục hợp thức hóa nhà đất. Mọi thắc mắc, lo lắng liên quan đến hợp thức hóa nhà đất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với KTD Law Firm thông qua hotline, email, website công ty để được tư vấn miễn phí.

KTD Law Firm cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn về hợp thức hóa nhà đất gồm:

1. Tư vấn hành lang pháp lý liên quan đến hợp thức hóa nhà đất:

Đối tượng nhà, đất cần thực hiện hợp thức hóa nhà đất;

Điều kiện về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành hợp thức hóa;

Hậu quả pháp lý trước và sau hợp thức hóa nhà đất;

Trình tự, thủ tục, tài liệu cần thiết thực hiện hợp thức hóa;

Các vấn đề khác có liên quan đến hợp thức hóa nhà đất

2. Thẩm định điều kiện tiến hành hợp thức hóa nhà đất

Nghiên cứu hồ sơ, giấy tờ tài liệu gốc liên quan đến nhà đất cần hợp thức hóa ;

Trả lời khách hàng về việc nhà đất cần hợp thức hóa có khả năng thực hiện như thế nào trong thời hạn 01 ngày sau khi nhận hồ sơ

3. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hợp thức hóa nhà đất

Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất;

Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà dựa trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã có

Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất;

Nộp hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền;

Đại diện nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Tư vấn trực tiếp, qua hotline, email, website công ty miễn phí;

Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu;

Cung cấp Bản tin pháp luật miễn phí ;

Các chương trình hỗ trợ, tri ân khách hàng khác cập nhật thường xuyên trên website công ty

Việc hợp thức hóa nhà đất được tiến hành phụ thuộc vào khu vực đã hoặc chưa có nền bản đồ địa chính có tọa độ:

1. Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính có tọa độ:

a) Nguyên tắc chung:

Sử dụng hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã được thiết lập trong giai đoạn đo vẽ thành lập bản đồ địa chính có tọa độ làm bản vẽ vị trí đất, sau đó chỉ cần đo vẽ bổ sung bản vẽ hiện trạng nhà là đủ cơ sở thành lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà ở đất ở.

b) Trình tự thủ tục:

Bước 1:

Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là người có nhu cầu xin cấp GCN) liên hệ và lập thủ tục tại UBND quận, huyện.

Quận căn cứ trên bản đồ địa chính khu đất để cung cấp hồ sơ kỹ thuật thửa đất cho người có nhu cầu.

Người có nhu cầu liên hệ với đơn vị có chức năng để hợp đồng thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà dựa trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã có; sau đó thực hiện kiểm tra nội dung bản vẽ hiện trạng nhà, ký xác nhận và chuyển bản vẽ hiện trạng nhà này đến quận cùng với hồ sơ xin cấp GCN.

Bước 2:

Quận kiểm tra cấp quản lý nhà nước bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất về các yếu tố hình học thửa đất như: vị trí, hình thể,diện tích...và các yếu tố thuộc phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật như: lộ giới, hẻm giới, phạm vi an toàn điện....

Quận tổ chức thực hiện việc kết hợp bản vẽ hiện trạng nhà với hồ sơ kỹ thuật thửa đất tương ứng để thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất mà sẽ được thể hiện trên GCN.

Quận trình toàn bộ hồ sơ lên Ủy ban nhân dân thành phố đề được xét duyệt, ký GCN và cấp cho chủ sử dụng.

2. Đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính có tọa độ:

a) Nguyên tắc chung:

Tiến hành đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất độc lập đối với từng căn nhà có tham khảo và đối chiếu với nền bản đồ hoặc nền sơ đồ tốt nhất đang được sử dụng tại quận, huyện.

b) Trình tự thủ tục

Bước 1:

Quận hướng dẫn người có nhu cầu xin cấp GCN hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí đất và bản vẽ hiện trạng nhà.Nếu việc đo đạc lập hai loại bản vẽ này giao cho cùng một đơn vị thực hiện thì sẽ thống nhất được về mặt số liệu và giảm được thời gian thực hiện; nếu giao cho hai đơn vị thực hiện, thì đơn vị đo sau phải tham khảo số liệu của đơn vị đo trước để có sự phù hợp và thống nhất về hình thể, kích thước.

Đơn vị đo đạc bản đồ cần liên hệ trước với quận để thu thập các thông số về quy hoạch nhằm thực hiện một lần bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất trên đó thể hiện đầy đủ, chính xác vị trí, hình thể thửa đất và các ranh quy hoạch (nếu có).

Sau khi kiểm tra, chủ sử dụng ký xác nhận trên bản vẽ và nộp hai bản vẽ nêu trên cùng hồ sơ có liên quan cho quận, huyện.

Bước 2:

UBND cấp Quận kiểm tra cấp quản lý nhà nước bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất về các yếu tố hình học thửa đất như : vị trí, hình thể,diện tích...và các yếu tố thuộc phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật như : lộ giới, hẻm giới, phạm vi an toàn điện....

UBND cấp Quận tổ chức thực hiện việc kết hợp bản vẽ hiện trạng nhà với hồ sơ kỹ thuật thửa đất tương ứng để thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất mà sẽ được thể hiện trên GCN.

UBND cấp Quận trình toàn bộ hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề được xét duyệt, ký GCN và cấp cho chủ sử dụng.

3. Đối với khu vực đang đo đạc lập bản đồ địa chính có tọa độ:

a) Nguyên tắc chung:

Trong quá trình thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính có tọa độ theo kế hoạch hàng năm; quận, huyện sẽ phối hợp với đơn vị đo đạc (đang đo vẽ bản đồ địa chính) để thực hiện song song việc đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà để khi thành lập xong bản đồ địa chính, có hồ sơ kỹ thuật thửa đất thì đồng thời có luôn bản vẽ hiện trạng nhà.

b) Trình tự thủ tục

Lưu ý sau đây:

1/ Đối với nhà đất do Sở Tài nguyên và Môi trường thụ lý hồ sơ và trình UBND cấp tỉnh thì cấp quận, huyện chỉ làm đến bước 1, sau đó chuyển hồ sơ cho Sở thực hiện tiếp bước 2.

2/ Đối với trường hợp cấp GCN theo kế hoạch chung của thành phố và kế hoạch riêng của từng quận (thường được thực hiện ở những khu vực đã có bản đồ địa chính có tọa độ), các bước tiến hành như sau:

Bước 1:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thông báo cho quận danh mục khu vực đã có bản đồ địa chính để quận căn cứ lập kế hoạch cấp GCN.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc in bản đồ địa chính đã kiểm tra cấp sản xuất hoặc hoàn tất kiểm tra cấp quản lý Nhà nước cùng với hồ sơ kỹ thuật thửa kèm theo để gửi cho quận.

Quận lập kế hoạch cấp GCN đồng thời lập danh sách nhà chưa có giấy tờ hợp lệ trong khu vực; phân loại hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo danh sách nhà chưa có giấy tờ hợp lệ.

Quận phối hợp với đơn vị có chức năng để đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất theo danh sách đã lập và dựa trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất tương ứng; chuyển bản vẽ đến chủ sử dụng kiểm tra nội dung và ký xác nhận lên bản vẽ.

Bước 2:

Quận kiểm tra cấp quản lý nhà nước bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất về các yếu tố hình học thửa đất như: vị trí, hình thể,diện tích...và các yếu tố thuộc phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật như: lộ giới, hẻm giới, phạm vi an toàn điện....

Quận tổ chức thực hiện việc kết hợp bản vẽ hiện trạng nhà với hồ sơ kỹ thuật thửa đất tương ứng để thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất mà sẽ được thể hiện trên GCN.

Quận trình toàn bộ hồ sơ lên Ủy ban nhân dân thành phố đề được xét duyệt, ký GCN và cấp cho chủ sử dụng.

 

không có nội dung nào.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024.3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

  • Thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Tư vấn đầu tư

  • Sở hữu trí tuệ

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng