THỐNG KÊ TRUY CẬP

Giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mại

KTD Law Firm là đơn vị có đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh – thương mại, chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng, có thể hỗ hỗ trợ Quý Công ty một cách có hiệu quả trong lĩnh vực này. Đến với chúng tôi Quý khách hàng sẽ được cung cấp các dịch pháp lý toàn diện đối với các lĩnh vực giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại như sau:

I. Các tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại KTD Law Firm đảm nhận giải quyết

1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm:

 • Mua bán hàng hoá;
 • Cung ứng dịch vụ;
 • Phân phối;
 • Đại diện, đại lý;
 • Ký gửi;
 • Thuê, cho thuê, thuê mua;
 • Xây dựng;
 • Tư vấn, kỹ thuật;
 • Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa;
 • Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;
 • Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;
 • Đầu tư, tài chính, ngân hàng;
 • Bảo hiểm;
 • Thăm dò, khai thác.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

3. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

4. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại khác.

II. Các công việc có liên quan của KTD Law Firm tham gia giải quyết:

1. Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;

2. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp;

3. Đại diện tham gia thương lượng, hòa giải trong các tranh chấp;

4. Hướng dẫn khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thu thập thông tin,  tài liệu chứng cứ để giải quyết tranh chấp;

5. Cử luật sư hoặc chuyên viên tư vấn đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

6. Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là luật sư và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của đương sự trong các giai đoạn tố tụng;

7. Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án;

8. Hỗ trợ pháp lý khác để giúp khách hàng giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vẫn !

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024.3233 6555
0934 585 568
 • Thành lập doanh nghiệp

 • Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn đầu tư

 • Sở hữu trí tuệ

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng